FILoSOFIe

Bouwen blijft bouwen. Maar ook in de bouwsector staat de tijd niet stil. Zo veranderen bouwstijlen, technieken, materialen, bouwbesluiten en andere regels. Ook de wensen van onze opdrachtgevers veranderen voortdurend.

Bouwbedrijven veranderen mee. Een modern bouwbedrijf als Aannemersbedrijf De Bruijne BV is niet langer meer uitsluitend actief als uitvoerende partij. Wij fungeren als bouwpartner. Een partij die meedenkt, initieert, innoveert en regisseert. Met ervaring en vakmanschap als basis heeft Aannemersbedrijf De Bruijne BV zich ontwikkeld tot een zelfstandige bouwer, actief op een breed terrein.

Totaalproces

Bouwen is een tak van sport, waar vakmanschap nog wordt gewaardeerd. Maar bouwen gaat om meer dan vakmanschap alléén. Bouwen vraagt om efficiency en aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Bouwen vraagt om een klantgerichte benadering, in de woning- én utiliteitsbouw. Bouwen vraagt om meer. Het is een totaalproces, startend bij de initiatieffase en eindigend bij beheer en onderhoud. Daarbij is het van essentieel belang om voortdurend na te denken over mogelijkheden voor efficiency en kwaliteitsverbetering. 

De drie pijlers van onze bedrijfsfilosofie:

Wij zien een heldere en strakke organisatie van het bouwtraject en een zorgvuldige communicatie met de opdrachtgever als vereisten om een kwalitatief hoogwaardig product te leveren.

Nieuwbouw, renovatie, afbouw of onderhoud, het zijn de mensen die ‘t verschil maken. Wij koesteren het vakmanschap en enthousiasme van onze medewerkers om vanuit eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goed eindproduct. Wij zijn ook een erkend leerbedrijf , vele jongeren hebben bij ons het vak geleerd. Een groot aantal is nog steeds bij ons in dienst.Nieuwbouw, renovatie, afbouw of onderhoud, het zijn de mensen die ‘t verschil maken. Wij koesteren het vakmanschap en enthousiasme van onze medewerkers om vanuit eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goed eindproduct. Wij zijn ook een erkend leerbedrijf , vele jongeren hebben bij ons het vak geleerd. Een groot aantal is nog steeds bij ons in dienst.

Wettelijke regels en maatschappelijke normen vormen het uitgangspunt van ons handelen. Zo besteden wij aandacht aan mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen, waaronder energiebesparing, het gebruik van alternatieve energiebronnen of milieuvriendelijke materialen. Waar mogelijk dragen wij alternatieven aan. Aspecten als gebruiksgemak, comfort, gezondheid, toekomstwaarde, veiligheid en flexibiliteit worden door ons als vanzelfsprekend in overweging genomen bij het voorbereiden en uitvoeren van bouwplannen. Dit resulteert immers in een aangenaam werk- en verblijfsmilieu voor onze klanten.

ONZE geschiedenis

Een familiebedrijf met een rijke historie!

Familiebedrijf De Bruijne telt inmiddels vijf generaties wat zorgt voor een rijke historie en bijna twee eeuwen aan ervaring. Waar het begon als metselbedrijf is het door de opvolgende generaties ontwikkeld tot een allround aannemersbedrijf met veel vakkennis, dat inmiddels vele grote en kleine projecten op naam heeft staan.

Het bedrijf is in 1841 opgericht door Abraham De Bruijne, destijds zelfstandig metselaar, te Nieuwenhoorn.  

Momenteel wordt het bedrijf geleid door Wim de Bruijne, die het bedrijf in 1987 heeft overgenomen van zijn vader en het verder heeft uitgebouwd. In 2014 werd een tweede vestiging in Spijkenisse geopend en in 2017 werd Poldervaart Brielle BV overgenomen.

 

Wim de Bruijne was benieuwd naar de oorsprong van het familiebedrijf. Natuurlijk waren er zaken bekend, zoals het feit dat hij de 5e generatie is en dat het bedrijf ca. 170 jaar bestaat. Maar het exacte jaartal van het begin van het aannemersbedrijf was niet bekend en ook over de uitgevoerde werken was weinig bekend.

Wim: “In het streekarchief te Brielle bleken veel historische gegevens bekend te zijn over het dorp Nieuwenhoorn en de naam “De Bruijne”. Al snel bleek dat ons familiebedrijf is opgericht in 1841 te Nieuwenhoorn, door Abraham de Bruijne. Abraham was metselaar van beroep en van oorsprong is het dan ook een ‘metselbedrijf’.  Hoe ons bedrijf daarna is gevaren, kunt u lezen in onderstaande tijdlijn.“

 • 1841

  Abraham de Bruijne werd geboren op 17 december 1814  te  Dirksland, als zoon van Jan de Bruijne en Dina Brooshooft. In 1839 (dan 25 jaar) woont hij nog in Dirksland bij zijn ouders, broer en zus. Hij staat dan als Metselaar geregistreerd. Tussen 1839 en 1841 verhuisde hij naar Nieuwenhoorn, waar hij op 21 mei 1841 in het huwelijk trad met Maartje Vijfvinkel.

  Abraham werkt op dat moment als zelfstandig metselaar. Dit blijkt uit een ‘lijst van uitgaven’ van het Bestuur van de ‘Polder Nieuwe Gote’ waar een betaling is opgenomen aan ‘A. de Bruijne’, groot fl. 52,40 voor uitgevoerd metselwerk.

  Het allereerste aantoonbare bewijs dat de firma De Bruijne in Nieuwenhoorn actief was als metselbedrijf stamt dus uit 1841 .

 • 1845

  In 1845 wordt er door de Burgemeester van Nieuwenhoorn een verzoek verricht aan G.S. voor een bijdrage van G.S. ten behoeve van de bouw van een nieuwe pastorie in het dorp.

 • 1846

  In 1846 wordt dit werk aanbesteed. Firma A. de Bruijne is de laagste inschrijver en mag het werk gaan uitvoeren (17 april 1846 ). Op 11 december 1846 is de oplevering van het werk. 

 • 1847

  Op 25 maart 1847 wordt door A. de Bruijne een woning, schuur en erf aan de Achterweg  (huidige adres nu genaamd Zandpad 36) gekocht van Willem Lageweg voor fl. 1200,- . 

  In de kerkarchieven van Nieuwenhoorn  wordt vermeld dat A. de Bruijne in 1944‘Diaken‘ wordt.

 • 1873

  In 1873 doet firma A. de Bruijne mee aan de openbare aanbesteding van het pompgebouw ‘De Klomp‘. Opdrachtgever ishet Bestuur van de ‘Polder Nieuwe Gote‘. Abraham is de laagste inschrijver en gaat het werk uitvoeren voor de somma van fl. 13.650 ,- .

  In de Nieuwe Brielsche Courant wordt diverse malen melding gemaakt over inschrijvingen van aanbestedingen, waaraan Abraham vaak meedoet. 

 • 1893

  Op 22 september 1893, op 79 jarige leeftijd, wordt A. de Bruijne eervol ontslagen als Opper-Brandmeester door de Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nieuwenhoorn.

 • 1895

  Op 8 januari 1895 overlijdt Abraham, de grondlegger, op 81 jarige leeftijd.

 • 1957

  Abraham de Bruijne (3e generatie) drinkt pannenbier met Koningin Juliana tijdens bezoek van Koningin aan Nieuwenhoorn.

 • 1987

  5ᵉ generatie Wim de Bruijne neemt bedrijf over van zijn vader.

 • 2014

  Locatie Spijkenisse wordt geopend.

 • 2016

  Tijdens  de ‘ viering van het 175 jaar bestaan ‘ wordt aan de Bruijne BV het koninklijke predicaat ‘hofleverancier ‘  uitgereikt. Een mijlpaal in het 175 jarig bestaan waar we heel trots op zijn.

 • 2017

  Poldervaart Brielle BV wordt overgenomen.

 • 2019

  Nieuwe website wordt gelanceerd.

 • 2019-2020

  Er wordt een nieuw bedrijfspand aangekocht en De Bruijne BV en Poldervaart Brielle BV verhuizen naar ‘ Marconiweg 14 ‘ te Hellevoetsluis.  De locatie aan het Zandpad wordt in eigen beheer ontwikkeld voor 10 woningen.

Team

W.L. de Bruijne
Algemeen Directeur
F. Langendoen
Bedrijfsleider Poldervaart Brielle BV
T. Wolters
Bedrijfsleider De Bruijne Spijkenisse BV
N. Troost
Projectleider
M. Zonneveld
Projectleider
K. Nagtegaal
Werk-voorbereider
H. Tanis
Calculator
C. Langendoen
Administratie en PZ
P. van Wienen
Financiële administratie

Passief bouwen

Wat is Passief Bouwen?

Een passief gebouw kan in de zomer bijna vanzelf koel en in de winter bijna vanzelf warm blijven. Daar komt de vakterm “Passief“ vandaan.

Als een woning georiënteerd wordt op het zuiden, als er hoge isolatiewaarden worden toegepast, koude bruggen en kieren worden voorkomen en efficiënt wordt geventileerd en verwarmd, dan ontstaat een uiterst comfortabele woon-werkomgeving, met een gezond binnenklimaat.

Als een woning zo wordt ontworpen en daarna zo wordt gebouwd, dat er voor ruimtever­warming nauwelijks nog fossiele energie nodig is, dan is dat pure winst. Voor het milieu, maar ook voor woon- of gebruikslasten. En als bij dit alles optimaal gebruik wordt gemaakt van de gratis (passieve) energie van de zon, dan ben je er; bij Passief Bouwen !

De optimale benutting van Passieve energie wordt bereikt door een combinatie van maatregelen en ontwerpeisen, zoals;

 • Oriëntatie op de zon; zuidzijde laat warmte binnen en zomerse oververhitting is gemakkelijk te voorkomen; noordzijde isoleert.
 • Hoge isolatiewaarden van glas, muren, dak, vloeren, deuren en kozijnen.
 • Koudebrug vrije constructies.
 • Kieren voorkomen, tochtvrij.
 • Efficiënte verwarmingssysteem, zoals lage temperatuurverwarming, met bijpassende tapwaterverwarming.
 • ‘ademende woning‘ met ventilatie en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Ramen mogen gerust geopend worden, zeker bij zomerse nachtventilatie.
 • Energiebesparing kan behoorlijk oplopen, tot 70-80%.
 • Combinaties met duurzame energiebronnen als actieve zonne-energie.

Passief Bouwen is geschikt voor woningen. Een niet ideale oriëntatie kan door extra isolatie en aandacht voor details voor een groot deel energetisch worden gecompenseerd.

De automatisch voorspelde meerprijs van Passief Bouwen is een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. De Zuid-oriëntatie van de woning levert in principe geen meerkosten op. Passief Bouwen vraagt om een zorgvuldige aanpak op de bouwplaats. De betrokken partijen, architect, aannemer en opdrachtgever,  moeten er tijd in investeren. Passief Bouwen vraagt een betere isolatie en om een goed ventilatiesysteem, gebalanceerd en met warmte terugwinning. Aan deuren en kozijnen worden extra eisen gesteld op de aspecten ‘tochtwering’ en ‘isolatiewaarden’. Dat is alles. Maar waar praten we over. Laten we vooral kiezen voor toekomstwaarde, comfortabel en gezond bouwen, wonen en werken met daarbij een aanzienlijke daling van ons energieverbruik, dus minder woon- of gebruikslasten.

Bij nieuwbouw is de norm; een warmtevraag voor ruimteverwarming tot 15 kWh per m2 gebruiksoppervlakte. Als aan deze norm wordt voldaan kan het keurmerk Passief Bouwen worden verstrekt. Het keurmerk bestaat uit een deelcertificaat ‘ontworpen Volgens‘ en een deelcertificaat ‘Gebouwd Volgens‘. Voor dit laatste zijn inspecties tijdens de bouw, zoals een blowertest en infraroodfoto’s, vereist.

Ook projecten die iets hoger uitkomen kennen een goede energieprestatie en behoren tot op zekere hoogte in de Passieve Familie, alleen kan hier geen Keurmerk aan worden verleend. 

Het energieneutrale huis, ook wel energienulwoning genoemd, is een door­ontwikkeling van het passiefhuis. In principe komt het er op neer dat het totale energieverbruik van de woning gelijk is aan de hoeveelheid door de woning opgewekte energie. De definitie is: de opwekking van energie door de woning is gelijk aan de benodigde hoeveelheid gebouwgebonden energie. 

Onder gebouwgebonden energie verstaat men de energie ten behoeve van verwarming, ventilatie en warm water. Dit kan men o.a. bereiken door gebruikmaking van de optimale isolatie, kierdichte- en koudebrugvrije bouwdetails. Zonnepanelen, ook wel PV-panelen genoemd (photovoltaisch) die zonlicht omzetten in elektriciteit. Warm tapwater wat kan worden verkregen door zonnecollectoren die een overgroot deel van het jaar voldoende capaciteit hebben om te voorzien in de behoefte aan warmwater. In de koude maanden van het jaar kunnen de zonnecollectoren worden ondersteund door een aardwater- of lucht-water warmtepomp.

M.V.O.

Ook de Bruijne BV neemt haar verantwoording als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en vooral duurzaam ondernemen. Concreet houdt dit voor de Bruijne BV in dat wij bewust en structureel inhoud geven aan onze maatschappelijke rol welke verder gaat dan de wet ons verplicht  en die leidt tot een toegevoegde waarde voor ons bedrijf en de maatschappij.

Dit blijkt o.a. uit het scheiden van afvalstoffen, hergebruik van materialen, duurzaam bouwen, respect voor milieu en omgeving. Duurzaamheid wordt de nieuwe norm voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn  onlangs gecertificeerd voor de verwerking van duurzaam geproduceerd hout. Dit betekent dat wereldwijd bosgebieden in stand worden gehouden op een duurzame verantwoorde manier en dat de belangrijkste functies van een bos op de lange termijn in stand blijven.

De keurmerken waarvoor wij gecertifieerd zijn: FSC® en PEFCTM. 

Omdat wij integriteit hoog in het vaandel hebben staan hebben wij gedragscodes opgesteld en zijn we aangesloten bij het SBIB. De gedragscode heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer en de mededingingsaspecten welke daarbij een rol kunnen spelen.

De verantwoordelijkheid van De Bruijne B.V.

Ook De Bruijne B.V. neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk en vooral duurzaam ondernemen. Duurzaamheid wordt de nieuwe norm voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat dit zowel voor onze interne organisatie als voor onze klanten zichtbaar is. 

Opdrachtgevers, overheden, woningbouwcorporaties en architecten eisen steeds vaker een garantie dat de houtproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bronnen.

Wat is duurzaam en legaal geproduceerd hout? 

Het wereldwijd in stand houden van bosgebieden op een duurzame of verantwoorde manier zorgt ervoor dat de belangrijkste functies van een bos op de lange termijn vervuld blijven. Lokale, nationale en internationale partijen hebben hier belang bij, zowel in sociaal, ecologisch en in economisch opzicht. Dat geldt voor nu en nog meer voor de toekomst. Willen wij hout blijven verwerken, dan zullen wij deze natuurlijke hulpbron goed moeten beheren en dat leidt tot duurzaam geproduceerd hout. Iedereen zal dus zijn of haar verantwoording daarin moeten nemen.

Hoe werkt boscertificering?

Een middel om deze natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren is boscertificering. Daarbij stelt een onafhankelijke, bevoegde en erkende deskundige vast dat de bosbeheermethoden van de eigenaar voldoen aan normen die duurzaamheid van het gebied bevorderen en behouden. Na goedkeuring ontvangt de eigenaar een certificaat waarmee hij zijn klanten kan aantonen dat het ingekochte hout afkomstig is uit een legale en duurzaam beheerde bron.

Het certificeren van een bos voor duurzaamheid kan een langdurig traject zijn. Bossen worden altijd eerst gecertificeerd voor legaliteit voordat de uiteindelijke certificering voor duurzaamheid afgegeven kan worden.

Certificering neemt toe. FSC® (Forest Stewardship Council) en PEFCTM (Program for Endorsement of Forest Certification) zijn de grootste keurmerken.

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot milieu is De Bruijne B.V. voorstander dat een ieder actie onderneemt en zijn/haar verantwoordelijkheid neemt als het om het milieu gaat. Er wordt veel over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ gepraat. De Bruijne B.V. laat zien dat zij deze vorm van ondernemen daadwerkelijk onderschrijft.

De Handelsketen

Om de handelsstroom van het hout uit het duurzaam beheerde bos tot aan het eindproduct aantoonbaar en transparant te maken, moeten alle schakels in de houtketen een zogeheten Chain of Custody (CoC) implementeren. Onafhankelijke, bevoegde organisaties voeren de controles hiervoor uit en geven een CoC-certificaat wanneer een schakel aan de eisen voldoet.

Chain of Custody:
herkenbaar in de keten 

De boseigenaar is de eerste schakel in de keten. Hij zorgt voor het registreren en markeren van het hout zodat het niet vermengd kan worden met niet-gecertificeerd hout. De boseigenaar en de andere schakels van de keten van gecertificeerde houtverwerkers moeten de controleur (certificeerder) kunnen aantonen dat het hout afkomstig is uit gecertificeerde bron. Als hij dat kan aantonen krijgt hij een CoC-certificaat.

Om duurzaam geproduceerd hout te kopen, is het noodzakelijk dat alle leveranciers afgesloten zijn bij de CoC. Wanneer een schakel ontbreekt, is het hout te traceren en verliest het zijn keurmerk.

Bewijs:

De CoC-certificaten zijn per schakel voorzien van een uniek nummer. Dit nummer wordt op facturen vermeld. De factuur is daarmee een rechtmatig bewijsmiddel waarmee aan te tonen is dat het hout duurzaam geproduceerd is.

De overheid en gecertificeerd hout 

Vanaf 2010 gaan de overheden duurzaam inkopen: het rijk 100%, de provincies 50% en de gemeenten 75%. Dat geeft al aan hoe serieus de overheid omgaat met bosbehoud en duurzaam ondernemen en dat de trend zich in de toekomst steeds verder zal uitbreiden.

Criteria:

De overheid heeft voor verschillende productgroepen criteria opgesteld voor wat zij onder duurzaam inkopen verstaat. Het product hout is er hier een van. De criteria rondom duurzaam geproduceerde houtproducten in Nederland staan beschreven in het TPAS-protocol (Timber Procurement Assesment System).

Langs de meetlat van TPAS zijn FSC® International en PEFCTM International ook getoetst en goedgekeurd. Dat betekent dat de certificaten van deze keurmerken door de Nederlandse overheid worden geaccepteerd als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout.

FSC®

FSC®, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos- en houtsector besloten als eerste hun krachten te bundelen om de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting.

Gecertificeerd FSC® areaal in juni 2010: ruim 135 miljoen ha.

Voor meer informatie zie: website FSC®

PEFCTM 

PEFCTM, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Dit mondiale systeem voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk boscertificeringssysteem en is gebasseerd op onderlnge erkenning van nationale en regionale boscertificerings- sytemen. Het uiteindelijke doel van PEFCTM is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Het systeem is inmiddels uitgegroeid tot het grootste systeem ter wereld.

Gecertificeerd PEFCTM areaal in juli 2010: ruim 223 miljoen ha.

Voor meer informatie zie: website PEFCTM

SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. SBIB staat open voor bedrijven in de bouwnijverheid.

De bedrijfscode is bedoeld om directie en medewerkers van een bouwonderneming bewuster te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd. Het document wordt ondertekend door directie en medewerkers.

Hieronder de artikelen van de code met bijbehorende toelichting.

1. Toepasselijkheid

De directie verstrekt de bedrijfscode aan alle medewerkers. De bedrijfscode geldt voor de directie en voor alle medewerkers van het bedrijf.

2. Toezichthouder

De directie benoemt een toezichthouder. Deze houdt niet alleen toezicht op de naleving van de bedrijfscode, maar functioneert ook als adviseur binnen het bedrijf. Bij de benoeming van de toezichthouder worden diens taken en bevoegdheden vastgelegd en bekend gemaakt. De toezichthouder vervult een vertrouwensfunctie en neemt dus de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht met betrekking op de onder zijn aandacht gebrachte zaken.

3. Integer handelen

De directie en de medewerkers zijn verplicht te handelen naar de regels die zijn opgenomen in de bedrijfscode. Dit betekent dat zij zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord zullen gedragen.

4. Onrechtmatig handelen 

De directie en de medewerkers dienen zich te onthouden van:

 • Gedragingen die strijdig zijn met het Europese en Nederlandse mededingingsrecht;
 • Gedragingen op grond waarvan een aannemer ingevolge artikel 24, sub c t/m sub g van Richtlijn 93/37/EEG [1] (en de corresponderende bepalingen in de overige Europese aanbestedingsrichtlijnen) kan worden uitgesloten van deelname aan een besteding; andere strafbare gedragingen in het verkeer met opdrachtgevers en concurrenten.

5. Vastleggen gegevens

Alle transacties die de directie en de medewerkers namens het bedrijf aangaan, worden op de juiste wijze vastgelegd in de administratie volgens de daarvoor geldende procedures die inzichtelijk en controleerbaar dienen te zijn.

6. Geschenken/giften

Relatiegeschenken worden uitgewisseld om de goede verstandhouding te verstevigen. De schijn moet worden vermeden dat ze als tegenprestatie voor een bepaalde dienst worden gezien. Een geschenk mag dan ook nooit de onafhankelijkheid of de vrijheid van de ontvanger aantasten. Gelet hierop mogen cheques, geld, kostenvergoedingen etc. niet aangeboden of aangenomen worden. Relatiegeschenken moeten binnen redelijke grenzen blijven: of ze nu worden gegeven of ontvangen. Wanneer de directie of een medewerker door een relatiegeschenk in verlegenheid wordt gebracht, meldt hij dit aan de toezichthouder, die vervolgens bepaalt hoe gehandeld dient te worden. Geschenken met een tegenwaarde van meer dan 100 euro moeten in ieder geval gemeld worden. Uitnodigingen voor niet-zakelijke activiteiten behoeven de toestemming van de directie.

7. Nevenactiviteiten

Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de toezichthouder mogen medewerkers betaalde of onbetaalde nevenactiviteiten verrichten waarvan de uitoefening mogelijk in conflict kan komen met de belangen van het bedrijf.

8. Geheimhoudingsplicht

Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de toezichthouder mogen medewerkers betaalde of onbetaalde nevenactiviteiten verrichten waarvan de uitoefening mogelijk in conflict kan komen met de belangen van het bedrijf.

9. Melding van overtredingen

Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de toezichthouder mogen medewerkers betaalde of onbetaalde nevenactiviteiten verrichten waarvan de uitoefening mogelijk in conflict kan komen met de belangen van het bedrijf.

10. Sancties 

Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de toezichthouder mogen medewerkers betaalde of onbetaalde nevenactiviteiten verrichten waarvan de uitoefening mogelijk in conflict kan komen met de belangen van het bedrijf.

11. Compliance programma

Een compliance programma heeft als doel de directie en de medewerkers ten volle vertrouwd te maken met de werking van de bedrijfscode en de naleving van de in de bedrijfscode opgenomen voorschriften te verzekeren. De directie en de medewerkers zijn verplicht om aan het compliance programma deel te nemen.

12. Onvoorziene gevallen

Wanneer een bepaalde gedraging niet in deze code is beschreven, maar mogelijk wel in strijd is met de geest van de bedrijfscode, beslist de toezichthouder over de toepasselijkheid van de code en adviseert hij de werkgever zo nodig tot sancties over te gaan.

Voor meer informatie zie; http://www.sbib.nl/